Cô giáo nhét máy rung chim “ra nước lồn” trong tiết học

Cô giáo nhét máy rung chim "ra nước lồn" trong tiết học

Cô giáo nhét “máy rung chim” ra nước lồn trong tiết học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chúng tôi muốn cập nhật cho bạn các thông báo đặc biệt. Theo tùy chọn, bạn cũng có thể nhập số điện thoại của mình để nhận cập nhật SMS.